HISTORIE

 

           

Jørgen Engum AS ble etablert av Jørgen Magnar Engum i 1949. Begynte i det små, med å sykle rundt for å selge varer i nærområdet rundt Dokka, hvor han med årene klarte å etablere firmaet som en seriøs aktør på forbruksvarer. Etter 10 år var firmaet såpass stort, kassekreditten solid og ansienniteten såpass høy at de fikk være med i det gode selskap. Det er verdt å merke seg at i det firmaet fikk bli med i papirgrossistenes landsforening, PGL, så var han den første godkjente papirgrossisten utenfor de store byene. 
Firmaet har siden oppstarten i 1949, hatt en stigende kurve i volum, omsetning (90 millioner kroner på det meste) og antall ansatte (28 stk på det meste), og som tidene forandret seg med størrelsen, så ble firmaet fusjonert inn i S-Gruppen ASA, som var en sammenslåing og en videreføring av et samarbeid som het PGS (Papirgrossister i samarbeid). PGS var et samarbeid mellom grossister i hele Norge og Jørgen Engum AS ble da innlandets grossist i dette nyetablerte firmaet. Tanken bak etableringen av S-Gruppen ASA var å bli konkurransedyktige ut fra den lokale tilhørigheten som hver enkelt bedrift hadde i sitt nærmiljø og at de sammen blant annet skulle få sterkere innkjøpspriser. Grossistene som slo seg sammen, i tillegg til Jørgen Engum AS, var R.H. Sandvik AS i Bergen, Jan Andersen Papir Engros AS i Fredrikstad, Halvorsen & Larsen AS i Oslo, Brødrene Thyholdt Engros AS i Tromsø, AS Papirlager i Stavanger, Skipa AS i Skien, Epir AS i Sandane. I Midt-Norge samarbeidet S-Gruppen ASA med Maske AS, men Maske ble aldri innlemmet i konsernet.
Målet for samarbeidet var å bli Norges største og sterkeste grossistkjede på forbruksmateriell.
Det kan virke som intensjonene ble noe forandret underveis, da det etterhvert ble en sentraliseringstanke som slo rot i konsernet og i ledelsen. Dette gikk utover avdelingen på Dokka, og flere og flere arbeidsplasser ble flyttet derfra og til et nybygget sentrallager på Vinterbro nær hovedstaden. Dette skjedde til tross at firmaet på innlandet bestandig tjente penger og hadde en stigende omsetningskurve. S-Gruppen ASA som helhet startet bra, men begynte å tape penger etterhvert som den nye modellen trådde i kraft. Flere avdelinger tapte penger, og selv om Jørgen Engum AS var en av de som tjente gode penger for konsernet, så ble det i 2002 besluttet at avdelingen på Dokka skulle legges ned og Arne Martin Engum (daværende eier og driver) fratrådte styret i protest. Innlandet (Oppland, Hedmark og øvre del av Buskerud) skulle styres fra Vinterbro.
Da de dårlige resultatene fortsatte, så kjøpte samarbeidspartneren Maske AS, som hadde tjent gode penger som selvstendig, seg inn i S-Gruppen konsernet og det nye navnet ble Maske-Gruppen AS. Da mye av grunnlaget for bedriften allerede var lagt ned/flyttet, så viste det seg at Maske ikke ønsket å satse på Dokka og la derfor ned i 2009. Ikke lenge etterpå kjøpte Arne Martin eksisterende varelager fra Maske og og hans aksjer i Maske-Gruppen ble solgt. Firmaet ble da reetablert 13 Mars, 60 år etter at det ble etablert av Jørgen Engum. Mye av avtaler og kundegrunnlag som tidligere var endel av Jørgen Engum AS og som ble forhandlet frem som selvstendig grossist og senere som en del av S-Gruppen-kjeden, falt naturlig nok bort da de ikke var firmaets kunder lenger, men Maske-Gruppen AS sine.

I 2010 ble Jørgen Engum AS medlem av helsekjeden Banda, som er en landsdekkende kjede av bandagister som tradisjonelt har hatt hovedfokus på distribusjon av blåreseptartikler, men også en hel del andre helserelaterte produkter som ikke er på blåresept. 
Helse og helseartikler har vært en viktig del av omsetningen i firmaet siden 1976, da først gjennom noe som het PG-kjøp, et innkjøpssamarbeid av flere grossister. Innad i PG-kjøp var det flere grupperinger, deriblant noe som ble kalt for helsegruppen. I denne helsegruppen ble firmaet Jørgen Engum AS med, og bedriftens mangeårige salgssjef Ivar Sveen var veldig engasjert i dette helseprosjektet, og med hans store tro og engasjement så ble Helse etterhvert en viktig del av businessen i firmaet. 
Jørgen Engum AS var for en lengre periode en relativt stor logistikkaktør på helseartikler i innlandet, blant annet gjennom større anbud som ble vunnet. 

I 2017 ble firmaet medlem i kjeden Kontorspar, som også er en landsdekkende kjede og som satser på et heldekkende sortiment for bedrifter på forbruksmateriell. 
I løpet av 2019 tar Martin Engum, tredje generasjon Engum, over som daglig leder i firmaet, og i 2019 ble Jørgen Engum AS 70 år. 
2020: Firmaet endrer navn til Engum og snur røde tall til plusstall.

OMSETNINGSUTVIKLING ENGUM AS, DOKKA 1949-2019
         
ÅR:  KRONER:  RESULTAT (TALL I TUSEN):    BEGIVENHET:
         
1949  56513     JE AS starter i Olsen bakgården (Parken)
1958 886000     Medlem av PGL - papirgrossistenes landslag
1965 1304400     Posefabrikken etablert
1969 2010091     PG-kjøp AS etablert
1970 2128530     Flyttet til Jevnakerveien i eget bygg
1974 2890418     Arne Martin E begynte
1976 4170824     Helsegruppen i PG-kjøp startet
1982 12136349 -41   Heimskogen 1 trinn bygges
1985 17024944 197   AM, andre generasjon Engum, kjøper og etablerer AS
1986 21579112 272   Hedmark "erobres". Kjørerute etablert
1987  28343468  1569   Heimskogen 2 trinn bygges
1988  32040805 1231   Hallingdal "erobres". Kjørerute etablert
1989 35226240 1288   Blir medlem av PGS (Papirgrossister i samarbeid)
1991 42416849 3562   Fusjoneres inn i S-Gruppen ASA. AM blir medeier i selskapet (7,2%)
1994 50848444 4819   S-Gruppen ASA blir ett selskap
1995  46096851 2904   Poseproduksjonen legges inn i Sandvik (Bergen)
1999 61052932 3144   Produksjonen legges ned
2000 64960000 3681   Lager nedlegges 1/5
2001 66020000 3800   Sentralisert telefoni
2002 73622089     Besluttet nedlagt, selv om firmaet på Dokka bestandig tjente gode penger
        AM fratrer styret i protest
2004 90000000     Høyeste omsetning i firmaets historie
2006        S-Gruppen ASA fusjoneres med Maske og blir Maske Gruppen AS
2009       Maske legger ned på Dokka
2009 4115555     Jørgen Engum AS etableres på nytt 60 år etter den 13 mars
2010 6435132     Blir medlem av Banda-kjeden
2012 6730262     Martin E begynte
2016 8600000      
2017 9000000     Blir medlem av Kontorspar-kjeden
2018  9323241     Martin E, tredje generasjon Engum, blir Daglig leder
2019       Jørgen Engum AS 70 år!

IMG_1216_1024.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_94d.jpg

2018-11-19 15.12.08.jpgIMG_4108 (1).jpeg

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×