SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs og leveringsbetingelser.

1. TILBUD
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Engum AS.
2. PRIS, RABATT OG FRAKTBETINGELSER
Kjøp over kr 1000,- ex. mva leveres fraktfritt. Kjøp under kr 1000,- belastes med frakt på kr 150. Dersom Engum AS sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakurs endringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Engum AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel. Rabatt gis i henhold til avtale.
3. KVANTUM
Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser. Restordrer under kr 100,- blir strøket.
4. LEVERINGSTID
Leveringstid er alltid i forhold til Engum AS sitt distribusjonssystem. Alle kunder ligger på faste kjøreruter. Leveranser utover Engum AS sine faste oppsatte kjøreruter avtales i hvert enkelt tilfelle.
5. TRANSPORTSKADE - MANKO
Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel/fraktbrev før kvittering for mottagelse.
6. BETALING OG FAKTURERING
Engum AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Engum AS ikke betrakter kunden som kredittverdig.
7. SALGSPANT
Engum AS forbeholder seg salgspant i leverte varer intill disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 til og med § 3-22.
8. ANSVAR
Engum AS sitt ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Engum AS sitt ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Engum AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap. Kjøper bærer selv ansvaret for å gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter.
9. REKLAMASJON - RETUR
Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Engum AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt. Skaffe og bestillingsvarer tas ikke i retur..
10. FORCE MAJEURE
Force Majeure foreligger når Engum AS sin levering hindres av omstendigheter utenfor Engum AS sin kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Engum AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.
11. TVISTEMÅL
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×